In organisaties en bedrijven kunnen de inzichten en vaardigheden van Geweldloze Communicatie bijdragen aan heldere, constructieve communicatie en zo aan een efficiente en voldoening gevende samenwerking.

In de trainingen leren de deelnemers écht te luisteren. En op een eerlijke en constructieve manier feedback te geven. Vanuit dit wederzijdse begrip kan er dan samen gedacht worden over oplossingen die werken voor de organisatie als geheel.

Kort samengevat:

Connect- Think – Do

Deze vaardigheden ondersteunen ook de communicatie met klanten en andere relaties.

Referentie over mijn werk bij het KNMI:

“Als ervaren manager heb ik al heel wat vaardigheidstrainingen achter de rug. Desondanks heb ik persoonlijk enorm bijgeleerd tijdens de training ‘Verbindend Communiceren’ van Sofie, terwijl ik mezelf durf te betitelen als iemand met een goed ontwikkelde sociale antenne. Wat ik bijvoorbeeld geleerd heb is het belang van zorgvuldiger toetsen of ik goed heb begrepen wat iemand me wilde zeggen dan wel laten merken dat de (achterliggende) boodschap is overgekomen, in plaats van er meteen op doorgaan. Ik heb ook ervaren dat de training van Sofie zijn effect had op collega’s van het KNMI, die zich beter gingen realiseren dat je in je communicatie wat te kiezen hebt en die een breder repertoire ontwikkeld hebben. Deze vaardigheden komen zeer van pas in een organisatie als KNMI, waar veel hoogopgeleide mensen werken. Deze zijn gewend ogenschijnlijk te communiceren met het hoofd door gebruik te maken van logische argumenten en de discussie. Terwijl er onbewust allerlei andere processen een rol spelen. Nu gaan we meer op zoek naar onderliggende gevoelens en behoeften. De training heeft ertoe bijgedragen dat we meer onbevooroordeeld, direct en open en tegelijk respectvol met elkaar communiceren. Omdat Sofie in alle facetten van haar optreden het verbindend communiceren praktiseert en verbeeldt, konden de deelnemers met eigen ogen zien wat het positieve effect is van deze andere manier van de interactie aangaan.”
Myriam van Rooij
Directeur KNMI

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie. Graag ga ik met je in gesprek over jouw wensen, en wat ik daar mogelijk in kan bieden.

Contact