Beschrijving

In deze training leren de werknemers écht te luisteren naar elkaar. En op een eerlijke en constructieve manier feedback te geven. Vanuit dit wederzijdse begrip kan er dan samen gedacht worden over oplossingen die werken voor de organisatie als geheel.

Kort samengevat:

Connect- Think – Do

Inhoud van de training is o.a:

  • wat empathisch luisteren is
  • de valkuilen bij het luisteren
  • verschillende vormen van empathisch luisteren, zodat je je kunt afstemmen op jouw gesprekspartner
  • welke manieren van uitdrukken creëren afstand en welke verbinding
  • hoe jezelf verbindend uit te drukken, en hoe jouw taal af te stemmen op je gesprekspartner
  • hoe een dialoog tot stand te brengen waarin je elkaar echt begrijpt
neem contact op voor meer informatie