Beschrijving

Doel: Als medewerkers elkaar beter horen geeft hun dit energie én wordt de samenwerking efficiënter. De spreker heeft het gevoel echt begrepen te worden, wat vaak ook de ervaring geeft van gewaardeerd en gezien te worden. De luisteraar verzamelt tegelijkertijd betere informatie over de spreker waardoor er ook inhoudelijk beter wordt samengewerkt. Luistervaardigheden zorgen er ook voor dat mogelijke klanten beter worden gehoord en dus dat het aanbod van de organisatie flexibeler wordt en beter aansluit op de vraag vanuit de samenleving.

Inhoud: De medewerkers worden zich ervan bewust wat écht luisteren wel en niet is. Zij ontdekken de valkuilen bij het luisteren (eigen verhaal vertellen, ongevraagd advies, etc.). Ze leren dat luisteren uit twee delen bestaat. Eerst stil zijn en de ander horen. Daarna met woorden laten weten dat je het begrepen hebt. Ze leren zich te focussen op de essentie van de wat de ander probeert te zeggen, en hier woorden aan te geven.

Vaak zijn mensen bij het luisteren meer aan het voorbereiden wat ze zelf willen zeggen, dan dat ze horen wat de ander precies zegt. Als hierin bewustzijn ontstaat en een patroon van eerst écht luisteren, verwoorden wat de ander heeft gezegd, en daarna reageren, kan dit de communicatie zowel effectiever maken als meer voldoening gevend. En er kan meer creativiteit en flexibiliteit ontstaan in het vinden van oplossingen en strategieën.

Neem contact op voor meer informatie